S'obre la licitació per la millora del Camí dels Seguers

Dimecres, 14 de novembre de 2018 a les 00:00

S'obre el procediment de licitació de les Obres de millora del Camí dels Seguers.

Les empreses interessades poden acedir al perfil del contractant per informar-se i/o licitar o directament a l'enllaç de l'anunci.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=38440825&reqCode=viewCn&idCap=3185336& 

camí dels Seguers

 

Darrera actualització: 15.06.2022 | 09:35