Bona participació a la reunió informativa adreçada als veïns i veïnes dels Prats de Rei

Dimecres, 6 de març de 2024

L’equip de govern dels Prats de Rei, el passat dissabte 24 de febrer, va celebrar una reunió informativa sobre tots els aspectes treballats durant els últims mesos, com també els projectes en curs i futurs, l’estat dels comptes, el pressupost 2024 i les noves ordenances.

Va ser una sessió presencial oberta a tot el poble, on el consistori va fer una presentació de les regidories del nou mandat, els vincles de l’Ajuntament amb els ens supramunicipals i entitats, els diferents àmbits de treball des de l’Ajuntament, i finalment es va obrir un torn de preguntes i diàleg amb els veïns i veïnes.

Estat d’excepcionalitat per sequera i connexió amb la Llosa del Cavall

Durant la trobada un dels punts a destacar va ser l’estat d’excepcionalitat que es troba Els Prats de Rei amb motiu de la sequera que afecta tot el país. Es va informar sobre les restriccions del consum d’aigua, i es va actualitzar a totes les persones presents sobre l’estat de la connexió amb la Llosa del Cavall.  

La connexió serà finançada per l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’executarà l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), amb un cost per l’Ajuntament de 72.035 €, més IVA (a pagar en 15 anys). La previsió és que durant el 2024 es licitin les obres i s’executin.

Aquesta aigua provinent de la Llosa del Cavall permetrà, als Prats de Rei, barrejar-la amb la del municipi fins a aconseguir uns barems òptims per al consum humà. 

L’Ajuntament també preveu obrir una licitació pel manteniment de la xarxa d’aigua del municipi, i reparar la connexió amb aigua no potable.

Pressupost 2024 i comptes sanejats

Durant la trobada també es van presentar els comptes de l’Ajuntament, que es troben sanejats i sense cap deute. Per altra banda també es va exposar i explicar el pressupost 2024, que enguany ha incrementat 155.582,79 euros, en els àmbits de cultura i festes, subministraments, i al suport a les entitats del poble, al Servei d’Atenció Domiciliària i altres atencions socials. 

A més, s’ha pressupostat un crèdit de 12.500,00 € per compensar les diferències entre els pressupostos realitzats i el cost real de les inversions; pel que fa a les inversions al municipi, aquestes no han augmentat massa ja que s’està pendent de subvencions sol·licitades. 

Canvis en les ordenances municipals

Feia 11 anys que no s'incrementaven els impostos, i en aquest aspecte les ordenances municipals han variat, tot i no equiparar-se a les dels municipis de l'entorn.

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), recaptat per la Diputació de Barcelona, ha passat de 0,67 a 0,77€ (per exemple, aquest augment en un valor cadastral de 60.000 € , suposaria un increment de 60€). Pel que fa a l’Impost sobre construccions i obres, ha passat de 2,20 a 2,50.

L’Impost sobre Vehicles compta amb un augment segons el tipus de vehicle. I l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVNT), i l’Impost sobre Activitats Econòmiques, no han augmentat.

Per altra banda, s’ha traspassat la recaptació dels següents impostos a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT): el clavegueram (15 € anuals per habitatge / 30 €anuals ús comercial / 100 € anuals ús industrial); els residus (escombraries), que no ha augmentat i s’han afegit bonificacions; la taxa de Cementiris, que no ha augmentat; la taxa d’utilització privativa de l’entrada de vehicles de les voreres, que tampoc no ha augmentat; i la taxa de subministrament d’aigua, per cada m³, 0,55€.


Podeu consultar tota la presentació al pdf adjunt.

 

Darrera actualització: 6.03.2024 | 15:31