Emergència per sequera a Catalunya: els Prats de Rei es troba en fase d’excepcionalitat

Dilluns, 5 de febrer de 2024

Aquest dijous 1 de febrer el govern de la Generalitat de Catalunya ha declarat l'emergència per sequera, i ha determinat el Pla de sequera a través del Semàfor de la Sequera que determina els diferents estats per zones: de normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència.

Els Prats de Rei es troba en fase d’excepcionalitat (semàfor taronja), en la qual s’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris de l’aigua. Aquestes són les limitacions:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines (veure mesures específiques).
  • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

Fase d’emergència per l'extraordinària sequera

Catalunya es troba en fase d'emergència per l'extraordinària sequera que està deixant en mínims històrics els embassaments del territori. El sistema d'aigua potable Ter-Llobregat, que abasteix 202 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i part de Girona, ja està al 16,34% de la seva capacitat, a tocar del límit fixat en el 16% del pla especial de mesures contra la sequera.

Podeu consultar l’estat dels municipis a través del visor de la sequera que ha creat l’Agència catalana de l’aigua: https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

Durant la vigència d'aquests estats del pla de sequera, s'adopten mesures correctores per a intensificar l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua d'una forma més efectiva en tots els usos (urbans, agro-ramaders, industrials i recreatius-esportius i cadascun d'aquests sectors ha de tenir elaborats i actualitzats els seus Plans d'estalvi en situació de sequera). Aquestes mesures s'apliquen progressivament i de manera seqüencial en funció de l'escenari en el qual es troba cada municipi amb l'objectiu d'allargar les reserves hídriques i retardar al màxim l'entrada en l'escenari d'emergència.

Conveni amb ATL per abastament d’aigua del Ter-Llobregat

El passat dimarts, 30 de gener, al Ple ordinari del consistori, es va aprovar per unanimitat la signatura del conveni entre l’Ajuntament dels Prats de Rei i ATL. Aquest conveni, vol facilitar l’accés a l’aigua de la Llosa del Cavall que es preveu fer efectiu a l’estiu de 2025.

D’aquesta manera, els Prats de Rei, a més a més de comptar amb una xarxa hídrica pròpia podria utilitzar la del Ter-Llobregat garantint-ne el subministrament així com també amb la intenció d’obtenir millor qualitat de l’aigua i poder-ne fer ús de boca.

 

Darrera actualització: 5.02.2024 | 18:51