L’aigua dels Prats de Rei segueix no sent apta pel consum de boca

Dijous, 11 de gener de 2024

 

Mitjançant els controls periòdics que es duen a terme per tal de garantir la qualitat de  l’aigua, s’ha tornat a confirmar la presència de valors superiors als paràmetres de  referència de nitrats, fet que es ve repetint durant els últims mesos, a més, també s’ha  detectat un augment del nivell d’urani en l’aigua de la xarxa d’abastament del municipi  dels Prats de Rei. 

A causa de la sequera que pateix tot el territori s’ha vist reduït el nivell d’aigua  disponible que ha provocat una major concentració d’aquests elements, motiu pel qual  ES RECORDA a tota la població que l’aigua de la xarxa d’abastament dels Prats de Rei  és: 

AIGUA NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ 

Es recomana no fer ús de l’aigua de la xarxa per beure o cuinar. Es pot continuar  utilitzant l’aigua per a la higiene personal i per a usos domèstics. 

L’Ajuntament està prenent les mesures necessàries per a revertir aquesta situació i  s’informarà a la població quan la incidència estigui resolta. 

És important aclarir que, malgrat l’elevat nivell d’aquests dos elements, els paràmetres  de referència són un indicador que es troba molt per sota del nivell perjudicial per a la  salut humana. 

Podeu adreçar-vos a l’Ajuntament per a qualsevol consulta i/o aclariment. 

L’alcaldessa,  

Carla Casas Valls  

 

Darrera actualització: 1.02.2024 | 10:19