S'obre la licitació per la millora del Camí dels Seguers

Dimecres, 14 de novembre de 2018

S'obre el procediment de licitació de les Obres de millora del Camí dels Seguers.

Les empreses interessades poden acedir al perfil del contractant per informar-se i/o licitar o directament a l'enllaç de l'anunci.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=38440825&reqCode=viewCn&idCap=3185336& 

camí dels Seguers

 

Darrera actualització: 15.06.2022 | 09:35