V Concurs de Fotografia

Dimecres, 12 d’abril de 2017

Us animem a participar i us donem les gràcies per ajudar-nos a conèixer el nostre patrimoni natural, arquitectònic i cultural, així com els indrets més emblemàtics del nostre municipi.

OBJECTIU

Aquest concurs té per objectiu, a més de fomentar i premiar l’art de la fotografia, obtenir un conjunt d’imatges fotogràfiques com a fons documental municipal propi.

CATEGORIES:

-RACONS DE PRATS (en color)

-RACONS DE PRATS (en blanc i negre)

-FESTES I TRADICIONS DE PRATS

PARTICIPANTS

Qualsevol persona aficionada o professional de la fotografia que accepti les bases d’aquest concurs. Per la inscripció de menors d’edat, és necessària l’autorització expressa dels pares o tutors legals.

PREMIS

RACONS DE PRATS (en color):

1r PREMI: 100 euros    -       2n PREMI: 50 euros

RACONS DE PRATS (en blanc i negre)

1r PREMI: 100 euros

FESTES I TRADICIONS DE PRATS:

1r PREMI: 100 euros

REQUISITS

Un màxim de 2 fotografies per concursant i categoria. Cada participant pot optar a les tres categories.

TERMINI

El termini de lliurament finalitza el dia 30 de juny de 2017.

PRESENTACIÓ

Les fotografies es presentaran en paper amb un tamany mínim de 18x24 i màxim de 30x40. A més, caldrà incloure-les en format digital en un CD o bé llapis de memòria USB. No s’acceptaran les fotografies digitals enviades a través de correu electrònic.

La informació que hauran d’incloure és la següent: títol de l’obra, nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça de l’autor, correu electrònic, lloc i data de realització de la fotografia. Caldrà posar-la en un sobre a part amb el nom de l’obra.

ALTRES

•Les obres presentades quedaran en propietat municipal. L’Ajuntament dels Prats de Rei es reserva el dret de publicar les esmentades obres en catàlegs, cartells, dossiers, reportatges, medis audiovisuals, etc.

•La decisió del jurat serà inapel·lable. Els membres del jurat no poden participar en aquest concurs.

•Les fotografies seran exhibides públicament. Tant les dates d’exposició com del lliurament dels premis queden pendents de programar.

•Els participants són responsables d’haver obtingut el consentiment de les persones que puguin aparèixer a les imatges.

•El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol problema no establert en les bases serà resolt per l’Ajuntament dels Prats de Rei.

 

 

Darrera actualització: 15.06.2022 | 09:17

Imatges